PÓŁTORA PROCENT

Otrzymywany od Państwa 1,5% podatku przeznaczamy na wypracowanie samodzielności i zaradności oraz aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.