CELE

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzi terapię i rehabilitację osób z niepełnosprawnością, w tym w sferze intelektu, sprawności fizycznej oraz zdrowia psychicznego.

Celem Warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej oraz do zaspokajania potrzeb efektywnego kontaktu z otoczeniem, a także wskazywanie sposobów życia i postępowania, zgodnych z naukami głoszonymi przez patrona Warsztatu – Jana Pawła II.

Cele te osiągane są przez:

 • rozwijanie zadowolenia z życia, samoakceptacji, samorealizacji i poczucia własnej wartości oraz niezależności,
 • czerpanie przez uczestników satysfakcji z aktywnego udziału w życiu społecznym oraz rozwijanie świadomości przynależności do społeczeństwa,
 • aktywizację zawodową – rozwijanie kompetencji pracowniczych, pomoc w poszukiwaniu pracy, zwiedzanie zakładów pracy, edukację całożyciową,
 • integrację środowisk osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
 • efektywną współpracę z opiekunami.

Przepisy prawa określające nasze cele i działalność to:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776)
  Pełna treść aktu prawnego znajduje się tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971230776
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587).
  Pełna treść aktu prawnego znajduje się tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040630587