WIZYTÓWKA

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy łatwiej znajdowali pracę, która będzie dawała im możliwości godnego życia.

Naszą misję realizujemy poprzez przygotowywanie osób niepełnosprawnych do roli pracownika. Zdobywają oni wiedzę i umiejętności, nabywają kompetencje oraz kształtują swoją postawę do pracy. Aby osiągnąć nasz cel prowadzimy różnorodne działania dostosowane do potrzeb uczestników; od nauki prostych czynności do skomplikowanych procesów. Nasi uczestnicy biorą udział w kursach zawodowych, zdobywają ustawowe uprawnienia do wykonywania niektórych zawodów. W procesie osiągania celu istotna jest dla nas współpraca z rodzicami uczestników.

Działamy od 2006 roku. Naszym wsparciem obejmujemy 45 osób rocznie. Spośród naszych uczestników nie mniej niż dwie osoby w roku podejmują i utrzymują zatrudnienie.