OPP – Organizacja Pożytku Publicznego

OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) to instytucja zaufania publicznego. Status ten nakłada na organizację więcej zobowiązań (np. mechanizmy kontroli, jawność działalności i finansów) oraz przywilejów (np. możliwość uzyskiwania 1% podatku od osób fizycznych). Organizacje ze statusem OPP działają na rzecz wzmacniania osób (np. z niepełnosprawnością, biernych zawodowo, uczniów, mieszkańców jakiegoś terenu, zagrożonych wykluczeniem) lub na rzecz rozwoju jakiegoś obszaru życia społecznego (np. kultury, sportu, integracji, wychowania). Organizacja taka może prowadzić działalność gospodarczą jako pomocniczą, a wszystkie dochody przeznacza na działalność pożytku publicznego. Działalność OPP reguluje szereg ustaw.

Status OPP posiada Fundacja REPI – jednostka prowadząca Warsztat – i korzysta z jego możliwości dla rozwoju uczestników.