Fundacja REPI

Fundacja REPI, jako organizacja posiadająca osobowość prawną, jest jednostką prowadzącą Warsztat. Sprawuje nad nim nadzór i odpowiada za całokształt jego działań. Zaciąga zobowiązania, reprezentuje Warsztat w kontaktach z administracją i biznesem. Fundacja REPI wspiera finansowo i organizacyjnie Warsztat. Działa dla dobra jego podopiecznych, ich rodziców i opiekunów oraz prowadzących zajęcia terapeutów. Więcej o Fundacji znajdą Państwo na stronie www.repi.pl