Sprzedajemy nasze prace
Nasz patron - Jan Paweł II
Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej
Pracownie Warsztatu Terapii ZAjęciowej
Cele WarsztatuO nas 

Do dyspozycji uczestników pozostaje jedenaście nowocześnie wyposażonych pracowni:

 

Pracownia gospodarstwa domowego

Celem pracowni jest nauka:

 • przygotowania do wykonywania zawodu pomocy kuchennej,
 • przygotowania do wykonywania zawodu kelnera,samodzielnego przygotowania smacznych i tanich posiłków,
 • nakrywania i podawania do stołu,
 • estetyki jedzenia i zachowania się przy stole,
  posługiwania się sztućcami i urządzeniami kuchennymi,
 • obróbki pokarmu (mycie, obierania, krojenie),
 • tworzenia jadłospisu, zasad racjonalnego żywienia,
 • odróżniania produktów spożywczych,
  ich stosowania i znaczenia, jednostek miar
  i wag,
 • umiejętności dokonywania racjonalnych zakupów,
 • porządkowania po przygotowanym
  i spożytym posiłku ,
 • zasad przygotowywania zapasów żywności na zimę,
 • usprawniania manualnego,
  rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  poznanie i utrwalenie zasad savoir vivre'u.

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia drewna i metalu

Celem pracowni jest:

 • przygotowanie do pracy w zawodzie pomocnika stolarza, pomocnika ślusarza,
 • zapoznanie się z podstawowymi narzędziami i maszynami,
 • nauka bezpiecznej obsługi maszyn
  i urządzeń,
 • usprawnianie manualne, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • projektowanie i wykonywanie ozdób, przedmiotów wykorzystywanych
  w gospodarstwie domowym (desek do krojenia, drewnianych łyżek, wieszaków, wałków, stolnic, półek, świeczników),
 • wykonywanie ramek do obrazów,
 • naprawa i konserwacja sprzętów drewnianych,
 • wykonywanie rekwizytów do przedstawień przygotowywanych w Pracowni ,
 • Podtrzymywania Umiejętności Edukacyjnych, poznanie podstawowych zasad obróbki drewna,
 • nauka obróbki drewna różnymi technikami, planowania poszczególnych etapów wytwarzania produktów, sprzątania swojego stanowiska pracy.

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia rękodzieła artystycznego

Celem pracowni jest:

 • kształtowanie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej na stanowiskach pomocniczych,
 • poznanie budowy, obsługi i działania maszyny do szycia,
 • kształtowanie umiejętności przyszywania guzików,
 • nauka reperacji odzieży, dokonywania drobnych przeróbek krawieckich,
 • doskonalenie umiejętności prasowania bezpiecznego dla siebie i tkaniny
  poznanie ściegu haftu i szycia,
 • nauka tkania gobelinów, projektowania wzorów, wykonywania zabawek z papieru (origami), ze sznurka, gliny i odpadów,
 • rozwijanie umiejętności projektowania oraz szycia strojów i dekoracji do przedstawień,
 • nabywanie umiejętności wykonywania ozdobnych elementów i biżuterii z masy solnej, gipsu, gliny, masy papierowej, modeliny i metalu,
 • nauka elementów dziewiarstwa,
 • nauka wykonywania patchworków i makram,
 • kształtowanie wyobraźni,
 • nauka zachowania proporcji oraz perspektywy,
 • poprawa zdolności manualnych,
 • wyzwolenie zainteresowań artystycznych.

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia form użytkowych i poligrafii

Cele pracowni:

 • zapoznanie z zagadnieniami wzornictwa przemysłowego,
 • nauka zastosowania recyklingu (przetworzenie używanych rzeczy), upcyklingu (drugie życie rzeczy, np. torebka z krawatów) i recyklingu (wykorzystanie odpadów produkcyjnych, np. skrawki materiałów z firm krawieckich itp.),
 • nauka zasad obowiązujących przy produkcji serii wzorniczych,
 • nauka analizy i łączenia zagadnień kompozycji, formy, funkcji, konstrukcji i właściwości materiału,
 • nauka projektowania i wykonywania prostych form przestrzennych, np. breloki do kluczy, etui na okulary, komórki) z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • zapoznanie z zasadami projektowania metek dla wytworzonych przedmiotów oraz ich druk,
 • doskonalenie zasad pisowni w programach komputerowych typu Word, notatnik,
 • nauka projektowania materiałów promocyjnych,
 • naukę skanowania fotografii i grafiki, kopiowania na kserokopiarce, posługiwania się Internetem,
 • zapoznanie ze sposobami rozpowszechniania materiałów reklamowych,
 • doskonalenie pisowni, przestrzeganie zasad interpunkcji i ortografii,
 • naukę tworzenia stron internetowych.
 • zarządzanie plikami i folderami,
 • poprawę zdolności manualnych,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia podtrzymywania
umiejętności edukacyjnych

Cele tej Pracowni to:

 • zdobywanie wiedzy o zasadach funkcjonowania świata i rynku pracy, poprzez różne zajęcia o charakterze edukacyjnym,
 • przygotowanie prezentacji umiejętności przed publicznością i pracodawcą,
 • poznawanie zasad savoir-vivre'u,
 • kształtowanie umiejętności doboru strojów do okoliczności,
 • przygotowywanie okolicznościowych występów i przedstawień teatralnych,
 • nabycie i utrwalenie umiejętności pisania, czytania i liczenia,
 • terapia przy pomocy muzyki,
 • nauka recytacji,
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji,
 • nabieranie pewności siebie,
 • nauka pracy zespołowej,
 • poznawanie tańców, współczesnej sztuki
  i kultury: teatru, kina, operetki, opery, muzeów, galerii, instytucji użyteczności publicznej i zasad załatwiania w nich spraw,
  redagowanie pism urzędowych w sprawach, które mogą dotyczyć Uczestników
 • stymulacja polisensoryczna w ramach zajęć w "Porannym kręgu".

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia terapii logopedycznej

Podstawowym celem terapii logopedycznej jest stworzenie każdemu Uczestnikowi możliwości komunikowania się z otoczeniem (w sposób werbalny lub niewerbalny) na miarę jego możliwości.

Dokonuje się to przez:

 • usprawnianie oddychania, funkcjonowania narządów artykulacyjnych,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowej realizacji głosek,
 • rozwijanie mowy zdaniowej,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
 • kształtowanie pojęć (wzbogacanie zakresu słownika biernego i czynnego),
 • bogacenie kręgów tematycznych (wprowadzanie w życie środowiska społecznego),
 • kształtowanie logicznego myślenia, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie manualne (mała motoryka),
 • wprowadzanie niewerbalnych systemów komunikacji.

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia terapii psychologicznej

Cele pracowni:

 • diagnozowanie,
 • prowadzenie terapii indywidualnej,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,
 • udzielanie wsparcia,
 • ocena postępów, pomoc przy tworzeniu indywidualnych programów rehabilitacji, współpraca z opiekunami,
 • Opieka nad Samorządem Uczestników.
Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia rehabilitacji układu ruchu

Cele pracowni:

 • poprawa kondycji fizycznej,
 • usprawnianie funkcji motorycznych,
 • korygowanie wad postawy,
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • usprawnianie samoobsługi (mycie się po zajęciach),
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozbudzenie zainteresowań sportem,
 • rehabilitacja rezerw czynnościowych organizmu w zakresie układu krążeniowo-oddechowego,
 • zwiększenie wydolności fizycznej
  i psychicznej, relaksacja,
 • kształtowanie psychomotoryki (umiejętności ruchowych),
 • rozwijanie zasobu wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi i aktywności ruchowej,
 • kształtowanie charakteru i pożądanych pozytywnych postaw,
 • wzmacniania narządów ruchu,
 • prowadzenie zajęć na basenie, hipoterapii, ćwiczeń aerobowych.

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia biżuterii artystycznej

Celem zajęć terapeutycznych jest:

 • rozwijanie umiejętności wykonywania biżuterii,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • nauka rozróżniania odcieni kolorów,
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności,
 • rozwijanie nowej umiejętności zawodowej,
 • poznawanie technik wykonywania biżuterii, materiałów,
 • nauka rozróżniania rodzajów kamieni wchodzących w skład biżuterii,
 • wyrobienie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów, postrzeganie piękna,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zintegrowanej grupie,
 • rozwijanie kreatywności (np. tworzenie nowych projektów biżuterii),
 • nauka używania narzędzi potrzebnych do wykonywania biżuterii, a mających zastosowanie przy innych pracach,
 • wzrost samooceny i wzmacnianie zaufania do własnych sił, poczucie własnej wartości.

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia kartek okolicznościowych

Cele zajęć:

 • tworzenie kartek na różne okazje:
  imieniny, urodziny, święta,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań
  i uzdolnień plastycznych,
 • pobudzanie do twórczej aktywności poprzez samodzielne projektowanie kartek,
 • kształtowanie umiejętności organizacji pracy
 • rozwijanie wytrwałości i cierpliwości
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

     
   

Pracownia upominków artystycznych

Cele pracowni:

 • poprawa zdolności manualnych oraz wydajności pracy uczestników,
 • nauka kreatywnego myślenia,
 • nauka modernizacji przedmiotów (nadawania im nowego charakteru),
 • zdobycie wiedzy w zakresie nowych, mniej znanych dziedzin sztuki,
 • poznanie nowych form i metod produkcji,
 • nauka łączenia wielu technik,
 • nauka oceny i odpowiedzialności za wykonywaną pracę poprzez motywację finansową,
 • udział w sprzedaży wytworzonych przedmiotów,
 • nauka pracy samodzielnej i grupowej.

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne

Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne