Strona główna

Nasza świetlica
O naszym Stowarzyszeniu
Galeria fotografii
1% tak DUŻO, tak MAŁO
Pomagają nam (darczyńcy, sponsorzy)
Polecamy DOBRE strony www
Kontakt
O nas
Sprzedajemy nasze prace
Nasz patron - Jan Paweł II
Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej
Pracownie Warsztatu Terapii Zajęciowej
Cele Warsztatu
Aktualności z prac Warsztatu


Do dyspozycji uczestników pozostaje osiem nowocześnie wyposażonych pracowni:

Pracownia gospodarstwa domowego

Celem pracowni jest nauka:

 • przygotowania do wykonywania zawodu pomocy kuchennej,
 • przygotowania do wykonywania zawodu kelnera,samodzielnego przygotowania smacznych i tanich posiłków,
 • nakrywania i podawania do stołu,
 • estetyki jedzenia i zachowania się przy stole,
  posługiwania się sztućcami i urządzeniami kuchennymi,
 • obróbki pokarmu (mycie, obierania, krojenie),
 • tworzenia jadłospisu, zasad racjonalnego żywienia,
 • odróżniania produktów spożywczych,
  ich stosowania i znaczenia, jednostek miar
  i wag,
 • umiejętności dokonywania racjonalnych zakupów,
 • porządkowania po przygotowanym
  i spożytym posiłku ,
 • zasad przygotowywania zapasów żywności na zimę,
 • usprawniania manualnego,
  rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  poznanie i utrwalenie zasad savoir vivre'u.
Pracownia gospodarstwa domowego - uczestnicy warsztatu zdobywają umiejętności kulinarne
 
 

Pracownia drewna i metalu

Celem pracowni jest:

 • przygotowanie do pracy w zawodzie pomocnika stolarza, pomocnika ślusarza,
 • zapoznanie się z podstawowymi narzędziami i maszynami,
 • nauka bezpiecznej obsługi maszyn
  i urządzeń,
 • usprawnianie manualne, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • projektowanie i wykonywanie ozdób, przedmiotów wykorzystywanych
  w gospodarstwie domowym (desek do krojenia, drewnianych łyżek, wieszaków, wałków, stolnic, półek, świeczników),
 • wykonywanie ramek do obrazów,
 • naprawa i konserwacja sprzętów drewnianych,
 • wykonywanie rekwizytów do przedstawień przygotowywanych w Pracowni ,
 • Podtrzymywania Umiejętności Edukacyjnych, poznanie podstawowych zasad obróbki drewna,
 • nauka obróbki drewna różnymi technikami, planowania poszczególnych etapów wytwarzania produktów, sprzątania swojego stanowiska pracy.
Doskonalenie manualne poprzez proste prace techniczne w Pracowni drewna i metalu

Pracownia rękodzieła artystycznego

Celem pracowni jest:

 • kształtowanie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej na stanowiskach pomocniczych,
 • poznanie budowy, obsługi i działania maszyny do szycia,
 • kształtowanie umiejętności przyszywania guzików,
 • nauka reperacji odzieży, dokonywania drobnych przeróbek krawieckich,
 • doskonalenie umiejętności prasowania bezpiecznego dla siebie i tkaniny
  poznanie ściegu haftu i szycia,
 • nauka tkania gobelinów, projektowania wzorów, wykonywania zabawek z papieru (origami), ze sznurka, gliny i odpadów,
 • rozwijanie umiejętności projektowania oraz szycia strojów i dekoracji do przedstawień,
 • nabywanie umiejętności wykonywania ozdobnych elementów i biżuterii z masy solnej, gipsu, gliny, masy papierowej, modeliny i metalu,
 • nauka elementów dziewiarstwa,
 • nauka wykonywania patchworków i makram,
 • kształtowanie wyobraźni,
 • nauka zachowania proporcji oraz perspektywy,
 • poprawa zdolności manualnych,
 • wyzwolenie zainteresowań artystycznych.
Pracownia rękodzieła artystycznego - połączenie przyjemej twórczej pasji z praktycznym wykorzystaniem nabytych umiejętności w życiu codziennym

Pracownia komputerowo-internetowa

Pracownia ma na celu:

 • naukę oprawy i laminowania dokumentów,
 • nauczenie posługiwania się komputerem oraz podstawowym oprogramowaniem sprzyjającym rozwojowi intelektualnemu,
 • poprawę zdolności manualnych,
 • nabycie umiejętności umożliwiających pracę zarobkową w domu lub małej firmie (np. projektowanie, edycja i drukowanie naklejek na chleb),
 • naukę zarządzania plikami i folderami ,
 • drukowania stworzonych dokumentów na drukarkach laserowych i atramentowych,
 • naukę skanowania fotografii i grafiki, kopiowania na kserokopiarce, posługiwania się internetem do pracy zarobkowej w domu, obsługi multimedialnych programów
  edukacyjnych, drukowania na kopertach, zasad projektowania i edycji wizytówek, zaproszeń, podziękowań,
 • rozwój znajomości klawiatury (skróty klawiszowe),
 • naukę pisania i rysowania z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • współdziałanie i funkcjonowanie w grupie,
 • doskonalenie pisowni, przestrzeganie zasad interpunkcji i ortografii,
 • naukę tworzenia stron internetowych.
Pracownia komputerowo-internetowa - uczymy wykorzystania komputera do pracy, rozrywki i jako narzędzia edukacyjnego

Pracownia podtrzymywania
umiejętności edukacyjnych

Cele tej Pracowni to:

 • zdobywanie wiedzy o zasadach funkcjonowania świata i rynku pracy, poprzez różne zajęcia o charakterze edukacyjnym,
 • przygotowanie prezentacji umiejętności przed publicznością i pracodawcą,
 • poznawanie zasad savoir-vivre'u,
 • kształtowanie umiejętności doboru strojów do okoliczności,
 • przygotowywanie okolicznościowych występów i przedstawień teatralnych,
 • nabycie i utrwalenie umiejętności pisania, czytania i liczenia,
 • terapia przy pomocy muzyki,
 • nauka recytacji,
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji,
 • nabieranie pewności siebie,
 • nauka pracy zespołowej,
 • poznawanie tańców, współczesnej sztuki
  i kultury: teatru, kina, operetki, opery, muzeów, galerii, instytucji użyteczności publicznej i zasad załatwiania w nich spraw,
  redagowanie pism urzędowych w sprawach, które mogą dotyczyć Uczestników.
Utrwalanie zdobytych umiejętności edukacyjnych oraz rozwój już posiadanych odbywa się w Pracowni podtrzymywania umiejętności edukacyjnych

Pracownia terapii logopedycznej

Podstawowym celem terapii logopedycznej jest stworzenie każdemu Uczestnikowi możliwości komunikowania się z otoczeniem (w sposób werbalny lub niewerbalny) na miarę jego możliwości.

Dokonuje się to przez:

 • usprawnianie oddychania, funkcjonowania narządów artykulacyjnych,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowej realizacji głosek,
 • rozwijanie mowy zdaniowej,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
 • kształtowanie pojęć (wzbogacanie zakresu słownika biernego i czynnego),
 • bogacenie kręgów tematycznych (wprowadzanie w życie środowiska społecznego),
 • kształtowanie logicznego myślenia, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie manualne (mała motoryka),
 • wprowadzanie niewerbalnych systemów komunikacji.
Pracownia terapii logopedycznej - pomoc logopedy - dzięki zatrudnieniu profesjonalistów dbamy o rozwój mowy i komunikacji niewerbalnej naszych podopiecznych

Pracownia terapii psychologicznej

Cele pracowni:

 • diagnozowanie,
 • prowadzenie terapii indywidualnej,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,
 • udzielanie wsparcia,
 • ocena postępów, pomoc przy tworzeniu indywidualnych programów rehabilitacji, współpraca z opiekunami,
 • Opieka nad Samorządem Uczestników.
Pracownia terapii psychologicznej - wsparcie psychologiczne, pomoc przy rozwiązywaniu problemów, terapia psychologiczna - wszystko na miejscu, w miłej, serdecznej atmosferze

Pracownia rehabilitacji układu ruchu

Cele pracowni:

 • poprawa kondycji fizycznej,
 • usprawnianie funkcji motorycznych,
 • korygowanie wad postawy,
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • usprawnianie samoobsługi (mycie się po zajęciach),
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozbudzenie zainteresowań sportem,
 • rehabilitacja rezerw czynnościowych organizmu w zakresie układu krążeniowo-oddechowego,
 • zwiększenie wydolności fizycznej
  i psychicznej, relaksacja,
 • kształtowanie psychomotoryki (umiejętności ruchowych),
 • rozwijanie zasobu wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi i aktywności ruchowej,
 • kształtowanie charakteru i pożądanych pozytywnych postaw,
 • wzmacniania narządów ruchu,
 • prowadzenie zajęć na basenie, hipoterapii, ćwiczeń aerobowych.
Pracownia rehabilitacji układu ruchu - ruch, rekreacja i rehabilitacja w specjalnie przystosowanej pracowni pod okiem wykwalifikowanych rehabilitantów

Sala wyciszeń

Sala do relaksacji i wyciszenia emocjonalnego wymalowana na zielony kolor, wyłożona materacami z dużą ilością kolorowych poduszek. Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD jest wykorzystywany do prowadzenia zajęć relaksacji. Sala wyposażona jest w nawilżacz powietrza do aromatoterapii. Tutaj też prowadzimy zajęcia "Porannego kręgu", niezwykłą przygodę dla naszych Uczestników.