Strona główna

Nasza świetlica
O naszym Stowarzyszeniu
Galeria fotografii
1% tak DUŻO, tak MAŁO
Pomagają nam (darczyńcy, sponsorzy)
Polecamy DOBRE strony www
Kontakt
O nas
Sprzedajemy nasze prace
Nasz patron - Jan Paweł II
Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej
Pracownie Warsztatu Terapii ZAjęciowej
Cele Warsztatu
Aktualności z prac Warsztatu
Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ich Lepsze Jutro przy ul. Hodowlanej 6 w Tarnowie

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II został utworzony przy wsparciu Gminy Miasta Tarnowa.

WTZ jest współfinansowany przez PFRON

 

Celem Warsztatu jest nauczenie Uczestników umiejętności niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej
oraz zaspokajania potrzeb efektywnego kontaktu z otoczeniem bliższym i dalszym, a także wskazywanie
sposobów życia i postępowania godnych człowieka, zgodnych z naukami głoszonymi przez patrona Warsztatu.

 

KIEROWNIK

Tomasz E. Wardzała

TERAPEUCI ZAJĘCIOWI

Krystyna Wójcik - Pracownia rękodzieła artystycznego Joanna Panek-Banaś - Pracownia podtrzymywania umiejętności edukacyjnych Katarzyna Michalska - Pracownia gospodarstwa domowego Rut Snopkowska - Pracownia drewna i metalu Ewelina Adamska - Pracownia komputerowo-internetowa

SPECJALIŚCI

Klaudia Padoł - Pracownia terapii logopedycznej Barbara Chorąży - Pracownia terapii psychologicznej Marzena Kolasa - Pracownia rehabilitacji układu ruchu

 

 

Uczestnicy Warsztatu są pod opieką wykształconych fachowców z wieloletnim doświadczeniem. Pracują u nas najlepsi terapeuci, posiadający wyższe wykształcenie oraz ciągle podnoszący swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, a nawet doktoranckich, szkoleniach, kursach i warsztatach terapeutycznych. Ich umiejętności sprawiają, że podopieczni czują się w Warsztacie bezpiecznie, mając zapewniony ustawiczny rozwój.

 
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II został utworzony przy wsparciu Gminy Miasta Tarnowa. WTZ jest współfinansowany przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Hodowlanej 6 w Tarnowie