Aktywizacja zawodowaGaleriaIntegracja społecznaWażne wydarzenia

Aktywni na „Źródlanym Szlaku”

By 29 kwietnia 2021 Maj 4th, 2021 No Comments

Z sukcesem zakończyliśmy realizację inicjatywy pn. „Aktywni na Źródlanym Szlaku”. Celem inicjatywy było podnoszenie standardów usług realizowanych przez Warsztat w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej poprzez rozwój współpracy w środowisku lokalnym.

W ramach projektu obyła się wizyta studyjna uczestników i pracowników Warsztatu w Ciężkowicach, przyjęliśmy w Warsztacie gości z Ciężkowic, zaprojektowaliśmy 6 wzorów gadżetów promocyjnych dla samorządu Gminy Ciężkowice, możliwych do wdrożenia do produkcji w ramach działalności Warsztatu, przekazaliśmy 50 szt. zaprojektowanych przez nas gadżetów.

Inicjatywa była realizowana przez Fundację REPI na rzecz Warsztatu i trwała od listopada 2020 r. Została ona sfinansowana w ramach projektu pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu B Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym.

ZAPRASZAMY DO GALERII: