AktualnościAktywizacja zawodowaGaleriaWażne wydarzenia

Efektowne efekty inicjatywy

By 31 grudnia 2020 Styczeń 12th, 2021 No Comments

Fundacji REPI w ramach inicjatywy „Łączymy żywioły” wytworzyła prace, które będą promowały działalność i wpłyną na zwiększenie ilości klientów, a jednocześnie będą wynikiem odnalezienia i przywrócenia życia lokalnym walorom dziedzictwa kulturowego.

Prezentujemy prace, które powstały w ramach inicjatywy. Jest to wybór tego co mogą stworzyć uczestnicy z pracownikami Warsztatu. Każda praca powoduje powstanie kolejnych pomysłów. Każde działanie jest zdobyciem wiedzy, i jeszcze większej niewiedzy, poszerzeniem pola poszukiwań, eksperymentów. Każda kolejna praca jest bardziej doskonała. A to dopiero początek…

Zapraszamy do dzielenia się nimi.
Zapraszamy na zakupy!

Inicjatywa „Łączymy żywioły” dofinansowana jest w ramach projektu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAPRASZAMY DO GALERII: