AktualnościGaleriaIntegracja społecznaWażne wydarzenia

Wyróżnienie dla Warsztatu

By 14 grudnia 2020 Grudzień 19th, 2020 No Comments

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzony przez Fundację REPI został wyróżniony w X edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2020 w kategorii „Razem przeciw COVID – najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej”. Warsztat okazał się szczególnym spośród 17-tu nominowanych do narody. Z dyplomem powiązana jest nagroda finansowa w kwocie 2500,00 zł.

Ta kategoria konkursu miała na celu uhonorowanie organizacji, które podejmują inicjatywy przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii koronawirusa w lokalnych społecznościach. W laudacji uzasadniającej werdykt Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej czytamy „za szybkie zaadoptowanie systemu wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością do funkcjonowania on-line oraz za realizowaną w trójsektorowym partnerstwie inicjatywę opieki nad osobami starszymi, w którą czynnie zaangażowali się pracownicy Warsztatu”.

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje Pracownikom Warsztatu za ich ponadstandardowe działania, w które włączają się z dobrej woli, w ciszy, bez blasku fleszy. Dziękujemy, że wykorzystują swoje zasoby do zmieniania świata czyniąc go lepszym.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej). Fundatorami  nagród w tegorocznym konkursie byli Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A., Województwo Małopolskie. Patronat honorowy objął Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

ZAPRASZAMY DO GALERII: