AktualnościAktywizacja zawodowaIntegracja społeczna

Kierunek: kariera

By 2 października 2020 Październik 16th, 2020 No Comments

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbyły się kolejne indywidualne spotkania naszych uczestników.

Podczas rozmowy z Panią Anną Puchtińską doradcą zawodowym – psychologiem uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie korzyści daje uczenie się osobom znajdującym się na różnych etapach drogi życiowej i zawodowej. Zapoznali się także z możliwościami udziału w projekcie: „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz kilkoma warunkami, które będą uprawniały do podjęcia szkoleń i otrzymania bonów pozwalających na dalsze kształcenie w wybranym kierunku.

Uczestnicy mogli także dokładnie poznać zasady działania portalu: „Małopolski Pociąg do Kariery”, który jest źródłem wiedzy na temat różnorodnych ofert realizowanych przez instytucje w Małopolsce. Inicjatywa spełnia założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego i jest użytecznym narzędziem, dla osób, które nadal pragną się uczyć.

Dziękujemy i wspólnie z WUP zachęcamy do korzystania z ofert szkoleń i kursów.