AktualnościAktywizacja zawodowaGaleriaIntegracja społeczna

Twoja przyszłość, twoja kariera

By 20 lipca 2020 Lipiec 27th, 2020 No Comments

Kierunek kariera – po raz kolejny skorzystaliśmy z zaproszenia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie na zajęcia skierowane do osób z niepełnosprawnościami stojącymi przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru zawodu lub planujących dalszy rozwój zawodowy.

W czasie indywidualnych zajęć z Panią Anną Puchtińską doradcą zawodowym – psychologiem uczestnicy nabyli umiejętność planowania działań w kierunku realizacji swoich celów zawodowych i edukacyjnych. Poznali także sytuację na regionalnym rynku pracy oraz zdobyli wiedzę w zakresie wykorzystania szerokiego zasobu informacji zawodowej na temat zawodów i instytucji kształcących w planowaniu własnej przyszłości na rynku pracy.

Zajęcia odbywają się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dziękujemy!

ZAPRASZAMY DO GALERII: