Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II nieustannie podejmuje działania zmierzające do uatrakcyjnienia, w wielu obszarach, swojej oferty. Jedną z form rozwoju jest pracownia obróbki laserowej, która została uroczyście otwarta przez panią Dorotę Krakowską zastępcę prezydenta Tarnowa w asyście Tomasza E. Wardzały kierownika Warsztatu, Dawida Niecia przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczestników WTZJP2 oraz Krzysztofa Kozłowskiego terapeutę tej pracowni.

Dawid Nieć witając panią prezydent wyraził radość z jej wizyty w Warsztacie. Powiedział: – cieszę się z realizacji naszych planów i wspólnego z panią prezydent uruchomienia takiej nowoczesnej pracowni, czekamy na szkolenia i możliwość obsługi komputera i lasera.

Kierownictwo Warsztatu nieustanne analizuje zmiany zachodzące na rynku. Tomasz E. Wardzała zwrócił uwagę, że – jednym z wymogów pracy Warsztatu jest ciągłe dostosowywanie form zajęć do potrzeb i możliwości Uczestników, do zmian w technice i technologii, do rynku dóbr i usług. Dlatego Warsztat uruchomił nową pracownię obróbki laserowej i wyposażył ją w nowoczesny sprzęt: ploter laserowy CO2, komputer, tablet graficzny i inne narzędzia. Kierownik jest przekonany, że nowa forma działalności zapewni uczestnikom nabycie umiejętności, które wpłyną na ich wyższą samoocenę, wykorzystają je na rynku pracy, a Warsztatowi przyniesienie przychód ze sprzedaży towarów i świadczonych usług.

Otwierając pracownię prezydent Dorota Krakowska wyraziła nadzieję, że – pracownia obróbki laserowej da osobom z niepełną sprawnością możliwość rozwoju poprzez konkretne działanie. Dodała, że – prowadzone zajęcia powinny mieć na celu wypracowanie miedzy innymi systematyczności i dokładności wykonywania prac, które są niezbędnymi cechami pracownika. Prezydent podziękowała za ciągły rozwój i unowocześnianie Warsztatu, za jego obecność w mieście i za efektywnie prowadzoną rehabilitację społeczną i zawodową.

Podstawowym procesem w pracowni jest wycinanie różnorodnych kształtów lub grawerowanie przy użyciu plotera laserowego – mówi Krzysztof Kozłowski opisując realizację misji pracowni. – W takcie zajęć wykonywane są wyroby gotowe lub podzespoły i części wykorzystywane w innych technikach zdobniczych. Poszczególne etapy pracy, poprzez projektowanie, obróbkę laserową i montaż stanowią formę terapii i dostosowane są do indywidualnych możliwości uczestnika. Gotowe wyroby będą rozprowadzane w ramach kiermaszy okolicznościowych lub na indywidualne zamówienia.

Warsztat zaprasza na zakupy powstałych, nie tylko w pracowni obróbki laserowej, prac i usług. Przychód z ich sprzedaży w całości przeznaczany jest przez uczestników na cele związane z rehabilitacją społeczną, treningami oraz z rekreacją i wypoczynkiem.

ZAPRASZAMY DO GALERII: