AktualnościAktywizacja zawodowaGaleria

Pełnosprawni zawodowo

By 15 lipca 2020 Lipiec 18th, 2020 No Comments

Niepełnosprawność nie skazuje ludzi na trwanie w bezczynności i bezradności. Osoby z dysfunkcjami mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony różnych organizacji i instytucji. Polskie ustawodawstwo gwarantuje pełnię praw, podobnie jak osobom pełnosprawnym. Grupa uczestników Warsztatu wraz z opiekunami, chętnie zapoznała się z możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Odbyliśmy wizytę w Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „PIAST” im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej.

PIAST podjął misję niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością będących w trudnej sytuacji życiowej. Ta działalność prowadzona jest przez ZAZ. Po budynku oprowadzał nas Pan Sławomir Kania Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczegółowo opowiedział o charakterze pracy i wymaganiach, jakie należy spełnić, aby podjąć zatrudnienie. Zakład Aktywności Zawodowej i działające przy nim WTZ utworzyła firma Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego TAREL, które są Zakładem Pracy Chronionej. W zajęciach w WTZ regularnie uczestniczy 45 osób. Podopieczni mają możliwość podjęcia pracy w zakładzie i dzięki temu mogą samodzielnie egzystować. Uczestnicy naszego Warsztatu także są zainteresowani pracą w ZAZ, zadawali pytania odnośnie warunków zatrudnienia. Na następne spotkanie jesteśmy umówieni z kolejną grupą chętnych.

Dziękujemy Panu Prezesowi za wyczerpujące informacje i możliwość współpracy.

ZAPRASZAMY DO GALERII: